Balabanu / Balaban Aşireti

Xeycana Qerku
Xeycana QerkuPire Qerku ve new u des tenu ra şiye Qerku, şiye meymaniye.Waze sire vesaniyede biyo.New des tene xo biye.
Xeycana Qerku zaf xirte biya , hewule biya.Zerfeti khe pota arda na ro , porine nezeliye ci werdo.Piri nia do khe cire daa neverdane.
Piri vato: Loo na dina esta, a dina esta , Xeycana Qerkuki esta.
Eke hini vato milêti xona peyseri vinito werdenera.Woxsan zerfeti siyene yanê, dewa neverdene.


Nustoğ : Metin Kahraman
Çıme : Çena Zeynel Agaye Tolistani,Veyva Çe Tornegeyali Ejma
Sere: 2008 – Astemol