Balabanu / Balaban Aşireti

Kirmancki de Çekuyê Viraştiye

Kirmancki de Çekuyê Viraştiye

Kirmancki de Türemis Kelimelere Bazi Örnekler


Asme: ay (tarih)
asme: ay ( gök cismi)
asmên : gök
astare : yıldız

astor: at
aspor : atlı

berbayıs: aglamak
meber be: aglama !

adır: ate
adırge: cakmak
Kemera Adiri: ates taşı

bıze: keci
bijek: keci yavrusu

bıra: erkek kardeş
bırarza: yegen

Çena: kız
Çêneke : kız
Ceniye : kadın
Cüanike : hanım
camord: erkek
mordem : adam

cıl: örtü
cıle: yatak

çhem : nehir
çhım: göz
çhıme: kaynak


Çe : ev
Çever: kapı
Çeverda : hayrısız,(kapıyı veren)
Vere çever : kapı önü
tever: dışarı
kerd tever: dışarı attı !
Ceper: cit

cor : yukarı
cer: aşagı

dar: agac parcasi
darık: cubuk
dare estene: dar agacina asmak, idam etmek
dariye: dare
tharık: teberik

dez: agrı, acı
derjen: igne

dü: duman
dewezan: sac ayagı

Dewe: Köy
dewız: kiracı, yarıcı
dewera : köyden

Ga: öküz
manga: inek
hega : tarla
Hengaji :karasaban


hard:toprak, yer
hardlerz: deprem
hurendi: yer

gırs: büyük
gıran: agır
gıraniye: agırlık


Goni : kan
Gonewer : kanicici
Gost: et
gostın: etli

gos: kulak
gosare: kulaklık
gosnaane: kulak kabartmak

Heni: cesme
honık : serin

jür: yalan
jüreker: yalancı
jür kerdene: yalan söylemek
jür o zalal: kuru yalan


Khal: ihtiyar
Khalik: dede
khan: eski
khan-ghun: eski-püskü

khule: cukur
khule: delik
khulva: baca


lerze: acele
lerzayıs: titremek
lerz kerdane: acele etmek

pac: bez
pacik:bez parcasi
pucık: corap

Perr/e: kanat
Perperık: kelebek
Pele : dal
Pelge: yaprak
perayıs: firlamak


Raa: Yol
ver: ön
raver: önde
Rayver: Rehber

res: yün
resen: halat
riştike: yün cubugu


Roz: Gün
roze: Oruc
roze guretayis: oruc turmak
roze rakerdene: oruc acmak
roşti: ıışk
verroz: günes alan yer, günese bakan taraf
peroz: ögle

rınd: iyi
rındek(e): güzel

resên :urgan, halat, ip
rês : tire, iplik
rêştıke:iğ

ser: yukarı
Sere: yıl
emser: bu yıl
serena: gelecek ylı
sere Sere: yılbaşi

sole: tuz
solın : tuzlu
solekerde: tuzlanmiş
solxaji: ?
sola gırse: kaya tuzu

sıl: gübre
sılın: gübre bulasmis
slıond: gübre atilan, birakilan yer

tham (dh): tad
thal (dh) : aci
thale (dh) : kabuk
thuz (dh) : aci

tırtene: calmak
Dizd: hirsiz
dızdeni: gizli


Wae: kizkardeş
wereza: yegen
wae u bra: baci-kardes

wes: sag
weşiye: saglik
newes: hasta
newesen: hastalikli
neweşiye: hastalik

vat: söyledi!
vatene: söylemek
vajiyaene: söylenmek
Vatoğ: söyleyen


veng: ses
Veng u Vac: haber
veng daayene: ses vermek
beveng: sessiz

ver: ön
vera: karşisinda
naver: bu yan
bover: karşi taraf
veracêr : iniş
veracor: yokuş
ververi: yayyana
vera Sondi: aksam üzeri

Xal: dayi
Xalıke: teyze
Xalceniye: yenge, dayi eşi
Xal u wereza: dayi-yegen

zerd: sari
zern: altin

purt: tüy
purt kerdene: parcalamak, lime lime etmek

rast:dogru
Raştiye: dogruluk

Serm: ayip
sermayis: ayiplama

tenık: ince
teng: dar
Tengiye: zorluk,engel
sata tenge: zor durum, zor zaman

Zon: dil (dilbilimi)
zon: dil (fizyoloji)
Zonê ma: dilimiz
zonenu: biliyorum
nezaneno: bilmiyor
zonutene: bilmekMetin Kahraman