Balabanu / Balaban Aşireti

Koê Dêsimi u Munziri / Dersim , Munzur Daglari

Koê Dêsımi u Munziri

Koê Dujik Bavayi / Dujik (Thuzik) Baba Dagi

Koê Mirzan / Mercan Daglari - Ovacige / Ovacik


Mercan Daglarinda Temmuz Kari ve Yagmuru"

2006