Balabanu / Balaban Aşireti

Metin - Kemal Kahraman

Metin - Kemal Kahraman Albümleri :


Deniz Koydum Adını, Metin Kahraman, Kemal Kahraman

Deniz Koydum Adını

Ferfecir, Metin Kahraman, Kemal Kahraman

Ferfecir

Yaşlılar Dersim Türküleri Söylüyor, Metin Kahraman, Kemal Kahraman

Yaşlılar Dersim Türküleri Söylüyor

Meyman, Metin Kahraman, Kemal Kahraman

Meyman









Çeverê Hazaru - Binler Kapısı / The Gate of Thousands

Hay hay   

Payiz ama pir ama
Payizo khalo pir ama
Rast u cep ra sılam da
Nat u dot ra sılam da
Veng day bi top dero cira)2
Amay Cemé Haqi gire da
Niyaz u qurvan kerd vıla
Çıleo momini nay pıra
Hewzo kesku zereq da
Zerqé xo est cırmo cia
Zerqé xo kewt zeré ma


Hay hay… Hay hay
yimdadé made béro Qılawuzé Munzur Bavayi
Hay hay… Hay hay
caré made bıreso Xızıré Seré Deyrayi
Hay hay... Hay hay... Hay hay


Amay péser pir u mısayıv u kewrayi
Kewt bıne sıviki her ju gureti cayi
Amay péser pir u mısayıv u kewrayi
Kewt bıne sıviki her ju gureti cayi
Zakir thomır guret kewt perda va hay hay...

Ust ra sama çhar bıra u hire wayi
Raa Haqde gam u payi
Jiar u diyari dekernayi
Cepu u rastu per sanayi
Hewzo kesk ra bereqiyayi
Rast u cepu per sanayi
Hewzo kesk ra xemeliyayi

Hire bi, bire bi
Gıre bi şire bi
Hire bi bire bi
Gıre bi şire bi giriyayi…
Hay hay, hay-hay                                                                                                               

Hay hay… Hay hay
yimdadé made béro Qılawuzé Munzur Bavayi
Hay hay… Hay hay
caré made bıreso Xızıré Seré Deyrayi



Kılame:            Khan (Désim)
çhıme:             Seyid Mahmut Yıldız(Nejdi Bava)
Aredaoğ/aranje:    Kemal Kahraman



Gulvangé Sama

Halla halla halla halla halla halla
Zikr u duazé ma
Qurvan u niyazé ma
Çerx u pervazé ma
Veng u vazé ma
Thomır u sazé ma
Sewda u avazé ma

Şero oli divan´de, tawuyé Haq´de qeym u qewul bo


çhıme: Seyid Mahmut Yıldız


 Hay Hay (Türkcesi)


Sonbahar geldi, pir geldi
İşte yaşlı sonbahardır, pir geldi
Sağa-sola selam verdi
Öteye-beriye selam verdi
Çağırdılar, toplandı kapı-komşular
Geldiler, hak cemi bağladılar
Niyazlar, kurbanlar dağıttılar
Çıralar, mumlar yaktılar
Yeşil ışıklar parıldadı
Parıltısı bütün canlara yayıldı
Parıltısı içimize doldu

Hay hay… Hay hay
İmdadımıza gelsin Munzur Babanın Kılavuzu
Hay hay… Hay hay
Darımızda yetişsin Deryaların Üstündeki Hızır
Hay hay... Hay hay... Hay hay                    


Gelip toplandılar, pir, müsahib, kirveler
Asa´nın altında her biri aldı yerini
Gelip toplandılar, pir, müsahib, kirveler
Asa´nın altında her biri aldı yerini
Zakir vurdu saza, girdi perdeye dedi, Hay hay

Kalktı semaha dört kardeş üç bacılar
Hak yolunda attılar adımlar, ayaklar
Diyarları ve ziyaretleri bir bir andılar
Sola sağa kanat çırptılar
Yeşil ışıklarla ışıldadılar
Sağa- sola kanat çırptılar
Yeşil ışıklarla süslendiler

Açıldılar; bereket saçtılar      
Düğümlendiler, mest oldular
Açıldılar; bereket saçtılar    
Düğümlendiler, mest oldular... Kaynadılar…

Hay hay… Hay hay
İmdadımıza gelsin Munzur Baba´nın Kılavuzu
Hay hay… Hay hay
Darımızda yetişsin Deryaların Üstündeki Hızır


söz:             Eski-Geleneksel (Dersim)
kaynak:          Seyid Mahmut Yıldız (Nejdi Bava)
der./düz:        Kemal Kahraman


Semah Gülbengi

Halla halla halla halla halla halla
Zikrimiz, dualarımız
Kurban ve niyazlarımız
Çarkımız, pervazımız
Sesimiz, söylediklerimiz
Tamburumuz, sazımız
Sedamız, avazımız

Gidip Ulu Divan´da, Hak nezdinde kaim ve kabul olsun



aktaran: Seyid Mahmut Yıldız

                                                         ***
   
Söz : Khan (Désim)/çhıme: Seyid Mahmut Yıldız
Müzik : Khan/Kemal Kahraman
Şiir : Khan (Désim)/çhıme: Seyid Mahmut Yıldız
Derleme : Kemal Kahraman



Kemeré Duzgıni


Kemeré Duzgıni verde sona cerde
Şiyané soni kay kerde ame kemeri serde
Duzgın nişto ro kemerde xam u xasu xo verde,
do péserde

Duzgın tora vejiya çeveré hazaru
Biauné xo vindi meke
Toz ve reça xo mıerze
Talubuné/Khalukuné xo, xo vir ra meke       

               ***

Heliyé to vejiyo, sodıro, ko be ko fetelino
Bıné peruné xo sıpeo, seré xo nexşeno,gıl şemino, yelçiyé Qalxeruno
Xızıro khalo kokımi qonagé tode hurdi hurdi pervaz dano

Duzgın tora vejiya çeveré hazaru
Biauné xo vindi meke
Toz ve reça xo mıerze
Talubuné xo, xo vir ra meke

                      ***    

Vergé Duzgıni vergo de siso, pusé xo piso
vaze ma u aji ra néniso                     
Mı dest esto ra Khureso, eteg u péso, cemé made rew bıaso
Dosto dosto dosto, mare mane husko, hem piro hem dewreso.

Duzgın tora vejiya hazar çeveru
Biauné xo vindi meke
Toz ve reça xo mıerze
Talubuné xo, xo vir ra meke



kılame:            Khan (Désim)
vatoğ:             Dewres Zeki Özdağ(Nazımiye)
aredaoğ:           Kemal Kahraman
qeyde u aranje:    Kemal Kahraman



  Düzgın Doruğu(Türkçesi)


Düzgın´ın Doruğu önünde gider bir yamaç
Akşam gölgeleri oynayıp geldiler doruklar üstüne
Düzgın oturmuş doruğa, hamları-hasları toplamış önüne

Düzgın senden çıktı binler kapısı
Olmuşlarını kaybetme
İzlerine toz atma
Taliplerini unutma

                      ***
Kartalın çıkmış, sabahtır dağ dağ dolaşıyor
Kanatlarının altı beyaz, üstü nakışlıdır, uçları gümüşden...
Elçisidir Kırkların              
Yaşlı Hızır´dır o, senin konağında ağır ağır pervaz dönen

Düzgın senden çıktı binler kapısı
Olmuşlarını kaybetme
İzlerine toz atma
Taliplerini unutma

                    ***                                                                                            Düzgın´ın kurdu bir beyaz kurttur, pusu´su bela, de ki bizi ve çoluk-çocuğumuzu seçmesin
El attım Kureşe; eteğine, peşine; cemimizde tez görünsün
Dosttur, dosttur; manası katışıksızdır bize, hem pir hem derviştir

Düzgın senden çıktı binler kapısı
Olmuşlarını kaybetme
İzlerine toz atma
Taliplerini unutma
Söz : Eski-Geleneksel/Dewres Zeki Özdağ (Nazımiye)
Müzik : Kemal Kahraman
Şiir : Eski-Geleneksel/Dewres Zeki Özdağ (Nazımiye)
Derleme : Kemal Kahraman

Xızıro Xeylaşi


Tı Xéylasa tı Xızıra
Hem hazıra hem nazıra
Tı Xéylasa tı Xızıra
Ge feqıra, ge vezira
Ewro roza tuya nura
Halé ma aseno tora

Tıya tıya tıya tıya hasar u haydara

Roze gureto rozé Xızıri
Gul u cemali biye nuri
Roze gureto rozé Xızıri
Cem biye talıv u piri
Cevlan bıde astoro qıri
Caré made endi bé mekuye düri

**

Ya Xızıré seré deyrayi
Tıya wayiré puk u vayi
Ya Xızıré seré deyrayi
Tıya wayiré puk u vayi
Tı biya rayveré Musayi
Caré made mekuye hereyi

Tıya tıya tıya tıya hasar u haydara

Kam ke piré xo nas nékeno
Ra u welağé xo rew sas keno
Kam ke piré xo nas nékeno
Ra u welağu lewlas beno
Roz u cemalé na alemde
Piré mı Sa Heyder Duzgıno, serveré pilano



kılame: Khan/ Seyid Mahmut Yıldız(Désim )
aredaoğ/aranje: Kemal Kahraman


 Xeylaşlar Hızırı (Türkçesi)


Sen Xeylas´sın sen Hızır´sın
Hem hazırsın hem nazırsın
Sen Xeylas´sın sen Hızır´sın
Bazen fakir bazen vezirsin
Bugün senin nurlu günündür
Halimiz sana ayandır

Sensin sensin sensin Ayık ve Uyaran´sın


Oruç tutmuşlar, Hızır Orucu
Yüzler, çehreler nurlanmış
Oruç tutmuşlar, Hızır Orucu
Cem olmuş talipler, pirler
Çevir kıratını, koştur
Darımıza gel artık uzak düşme

**

Ey Deryaların-Üstündeki-Hızır
Sensin fırtınanın, rüzgârın sahibi
Ey Deryaların-Üstündeki-Hızır
Sensin fırtınanın, rüzgârın sahibi
Sendin Musa´nın rehberi
Darımızda geç kalma

Sensin sensin sensin Ayık ve Uyaransın


Kim pirini tanımıyorsa
İzini-yolağını çabuk şaşırır
Kim pirini tanımıyorsa
İzini-yolağını çabuk şaşırır
Şu gün-güneş ki, alemler cemali (önünde söylüyorum)
Pirim Sa Heyder Duzgın´dır; Büyükler Önderi
Söz : Geleneksel/Seyit Mahmut Yıldız
Müzik : Geleneksel/Dersim
Şiir : Geleneksel/Seyit Mahmut Yıldız
Derleme : Kemal Kahraman


Ez Qızılbaşim (Khurmanci)

(…)
Hey Muhammed lı cenetde taca seré Zühre´ye; lımın seré Zühre´ye
Axx, Ali kemera pışta Fadime´ye; lımın pışta Fadime´ye
Hey loma Fadime ra gotibum halé mın usaye; lımın halé mın usaye

Loma mın Sa Ali ra, Ya Sevdigim dıbém,
Haydarım dıbém
Şahé Merdan dıbém
Ya Merdo Meydan dıbém
Loma mı Sevdigim Sa Ali ro ya Heyderi Kerar dıbém
Ya Merdo Meydan dıbém
Ya Şahé Merdan dıbém


Hey Feqi du feqır mekewe, ez Qızılbaşim, wele ez Qızılbaşim
Dılo ezo zu Ewladé Oli ra wele qayet dılxweşim, lımın pırr dılxweşim
Hey dıbém, ezo dıjmıné Ali ra dey hem dılnexweşim, dey hem dılnexweşim

Loma no dijmıno Ali ra nerew ke, mı zalımi dıbém
Kafır dıbém
Lanetli dıbém
Nadan dıbém
Lomano dıjmıné Ali ra kafıri dıbém
Nadan dıbém
Mervan dıbém



vatoğ              Mazgirt/Désim
aredaoğ:           Qeyıdo de khani ra amo guretene
aranje:            Metin Kahraman



Ben Kızılbaşım (Türkçesi)


(…)
Hey…. Muhammed cennetde Zühre´nin başındaki taç´tır;
Ah, Ali Fadima´nın belindeki kemerdir.
Hey bunun için Fadima´ya dedim ki: halim böyledir, vay böyledir

Bunun için Şah Ali´ye, Ey Sevdiğim diyorum
Haydarım diyorum
Şahı Merdan diyorum
Ey Meydanlar Merdi diyorum
Bunun için sevdiğim Ali´ye, Haydari Kerar diyorum
Ey Meydanlar Merdi diyorum
Ya Mertler Şahı diyorum


Hey hafız fakir düşme(yanlış bilme), ben Kızılbaşım; vallahi ben Kızılbaşım               Ah gönlüm, Ali evlatları´ndan da vallahi, gayet hoş gönüllüyüm
Hey diyorum ki, Ali düşmanlarıyla da bütünüyle, gönlü nahoş´um, gönlü nahoş...

Bunun için Ali düşmanlarıyla yol alma, ben Zalim diyorum
Kafir diyorum
Lanetli diyorum
Nadan diyorum
Bunun için Ali düşmanlarına Kâfir diyorum
Nadan diyorum
Mervan diyorum


Söyleyen:       Mazgirt/Dersim
Der:            Eski bir kayıtdan alınmıştır
Düz.:           Metin Kahraman
çeviri:        Seyr-i Mesel tiyatrosu çalışanları




Cihan Var Olmadan


Cihan var olmadan Ketmi Adem´de
Hak ile birlikte yekdaş idim ben
Yarattı bu mülkü çünkü o demde
Tasvirini yaptım nakkaş idim ben

Ana sırdan bir libasa büründüm
Nar ü bab ü ab ü haktan göründüm
Hayr ül beşer ile dünyaya geldim
Adem ile bile bir yaş idim ben

***

Ademin sülbünden Şit olup geldim
Nuhi Nebi oldum tufana daldım
Bir zaman bu mülke İbrahim oldum
Yaptım beytullahı taş taşıdım ben

İsmail göründüm bir zaman ey can
Yunus, Yakup, Yusuf oldum bir zaman
Eyüp oldum çok çağırdım el aman
Kurt yedi vücudum kan-yaş idim ben

***
Mübarek asayı Musa´ya verdim
Ruh´ül Kudüs olup Meryem´e erdim
Cümle evliyaya ben önder oldum
Cebrail Emin´e sağdaş idim ben

Tefekkür eyledim ben kendi kendim
Mucize görmeden imana geldim
Şah-i Merdan ile Düldüle bindim
Zülfikâr kuşandım tığ taşidım ben

***

Bu cihan mülkünü devr edip geldim)2
Kırklar Meydanı´nda erkâna girdim
Şah-i Velayet´ten Kemerbest oldum
Selman-i Pak ile yoldaş idim ben

Sekahüm hamrinden içildi şerbet
Kuruldu Ayin-i Cem ettik muhabbet
Meydanda açıldı Sırr-i Hakikat
Aldığım esrarı çok taşıdım ben

***

Gâhi nebi gâhi veli göründüm
Gâhi uslu gâhi deli göründüm
Gâh Muhammed gâhi Ali göründüm
Kimse bilmez sırrım xallas idim ben



Söz: Şiri Baba / 15. yüz yıl)
Müzik: Anonim (Dersim)
Kaynak: Pir Rıza Yağmur (Paris)
Derleyen: Şiar Munzur
Düzenleme: Kemal Kahraman




De Wayi


De wayi wayi
Keko bavo wayi
Bıra Xıdır vano
Korake mare ame
Ma ceké xo berdi
Teslim kerdi dayi

Vano o surede
Téde jiar u diyari
Mara herediyayi

Waxto ke jiar u diyari hona mara hast bi )2
Cıra amene… mare amene
Destmalé sayi

***

De wayi wayi
Keko bavo wayi
Bıra Xıdır vano
Sanay xo veri berdi
Téde qır kerdi
Cendeg u cesedé ma
Kerdi vera tiji

Saré koé Jele
Bıné lınguné xode
Kerdi rast u duzi

Vano pilé Désim ke berdi néberdi
Peydo vıraşti… mare vıraşti
Qısle u qereqoli

**

„Sanay xo ver berdi
Téde qırr kerdi
Memed Aliyé Qoli
Musayé Menkıji
Welé Bolavanıji
Hesené Seydiji
Mina sewtimalede
Çe Alé Areyiji
Jiara paçıkınede
Çewres xorte Khuresiji
Çuxura sewtimalede
Çe Hesen Ağayi
Aliyé Gaxi
Usıvané sewtimalude
Çe Murté Oji
Bıra na zalimi ma qırr kerdime
Cendegé ma téde, kerdi vera tiji.
Bıra Xıdır vano, na kelepuré ma Werté Kırmanciye´de çhıra honde biyo ucuzi



Kılam u qeyde: Welé Yivé İmami (Dersim ´38)
çhıme : Sılo Qız
aredaoği: dr. phil. Zılfi Selcan
  dr. Daimi Cengiz
aranje: Kemal Kahraman


07. De Wayi (türkçesi)


Ah vay vay
Kardeşim, babam vay
Kardeşiniz Hıdır diyor ki
Körlük geldi bize
Silahlarımızı götürüp
Teslim edip verdik

Diyor ki o zaman
Bütün ziyaretler ve diyarlar
Bizden küstüler

Ziyaretler ve diyarlar bizimle barışıkken
Onlardan bize gelirdi
Mendil dolusu elmalar

**

Ah vay vay
Kardeşim, babam vay
Toplayıp önlerine götürdüler
Hepsini katlettiler
Cesetlerimizi, bedenlerimizi
Güneşin alnında serdiler

Jele Dağı´nın doruklarını
Ayaklarının altında
Yol-yolak ettiler


Diyor ki, Dersim büyüklerini götürdüler beri)2
Yaptılar bizim için
Kışlalar ve karakollar

**

Toplayıp önlerine götürdüler
Hepsini katlettiler
Qollar´dan Memed Ali´yi
Menkıjlar´ın Musa´sını
Balabanlı Veli´yi
Seydanlı Hasan´ı
Batası Mina köyünden
Areli Ali hanesini
Jiara Paçıkıne´den kırk Kureşan gencini
Yanası Çukur mezrasından
Hasan Ağa ailesini
Aliye Gax´ı
Evi-yanası Usıvané köyünden
Murté Oji hanesini
Ah kardeşler, bu zalimler bizi katlettiler
Hepimizin bedenlerini-cesetlerini güneşin alnında serdiler

Hıdır kardeş diyor, bu kelepirimiz
Kırmanciye´de neden bu kadar ucuz olmuş?

Söz : Welé Yivé İmami (Dersim ´38)
Müzik : Khan/Kemal Kahraman
Şiir : Welé Yivé İmami (Dersim ´38)
Derleme : Kemal Kahraman

Düzgı Düzgı


Hey… Mı va hewri vejiyayi hewré şiayi(1)
Amay diyaré Désim sero bive vılayi
Talıvene, waene, bırayene düay kere, mevındere
Venga jiar u diyaru de
Vaze na sata tengede mare wayiréni bikero
Düzgıné Kemeri
Qılavuzé Heniyo Pili
Jiara Şiaye
Bağıra Sıpiye
Şengula Zeriye
Hewzo-kesko Gola Buyere
De bé wayiro… De bé de bé wayiro
De bé wayiro de bé wayiro

***

Düzgı Düzgı Düzgı, mekané to berzo
Astoro taye kimeté, qeyet ve lerzo
Vaze topé xo ma ser ra dür bierzo

De bé wayiro, de bé wayiro
Gola Désim´de qom béwayiro
De bé wayiro, de bé wayiro
Gela Désim´de qom béwayiro

Ez ve qurvané nam u nisani
Pelgé defteri rade xore buwani
Gola Désim kena bavoké kami
Ber kene bergéy bene gavani

De bé wayiro
De bé de bé wayiro
Gola Désim´de qom béwayiro hey

Gela Désim sero mekani
Zalim ta ano ra cı keno xano xopani
Kafir çha xo vir ra kerda
Kıla firina ye Bağıni

De bé wayiro
De bé de bé wayiro
Gola Désim´de qom béwayiro hey

Ya Düzgıné mıno kemeri
Ezo tekutu amo veré çeveri
Qomé xore vaze xevera xéri
Ewro sewi ma sero çha biye seri

De bé wayiro
De bé de bé wayiro
Gola Désim´de qom béwayiro hey


kılam/qeyde: Khan-Anonim (Dersim)
vatoğ Dewres Sıleman; Bava Dil (Tercan)
aredaoğ: dr. Daimi Cengiz
aranje: Kemal Kahraman


 Düzgı Düzgı(Türkçesi)


Hey… diyorum ki, bulutlar çıktı, kara bulutlar(1)
Gelip Dérsim diyarları üstünde dağıldılar
Ey talibler, kardeşler, bacılar dua edin, durmayın,
Çağırın ziyaretleri, diyarları
Deyin, şu dar anımızda bize sahiplik etsin,
Dorukların Düzgını
Heniyo Pil´in Kılavuzu
Şiae(Siyah) Ziyareti
Beyaz Bağıre
Sarı Şengule
Yeşil Işıklı Buyere Gölü Hadi gel sahip´sin; gel artık sahip´sin

***

Düzgı, Düzgı, Düzgı; senin mekânın yüksektir
Kızıl tay atın gayet de hızlıdır
Söyleyin, topunu bizim üstümüzden uzağa atsın

Hadi gel sahip´sin; gel artık sahip´sin
Dersim Göleti´nde halk sahipsizdir
Hadi gel sahip´sin; gel artık sahip´sin
Dersim Kale´sinde halk sahipsizdir

Ey adına, nişanına kurban olduğum
Aç defterin sayfasını bir okuyayım
Dersim Göleti´ni kime tabi kılacaksın
Kaynıyorlar, dağ yamaçları ark-yolak olmuş

Hadi gel sahip´sin
Hadi gel.. Hadi gel sahip´sin
Dersim Göleti´nde halk sahipsizdir

Dersim Kalesi üstünde mekânlar
Zalim göz dikmiş, harabe ediyor adım adım
Kâfir neden unutmuş,
Bağin fırını ateşini

Hadi gel sahip´sin
Hadi gel.. Hadi gel sahip´sin
Dersim Göleti´nde halk sahipsizdir

Ey benim Düzgın doruğum
İşte çıkıp geldim kapının önüne Halkına söyle bir hayırlı haber Bugün neden üstümüzde yıl oldu geceler

Hadi gel sahip´sin
Hadi gel.. Hadi gel sahip´sin
Dersim Göletinde halk sahipsizdir
Söz : Eski-Geleneksel/Dewres Sıleman; Bava Dıl
Müzik : Eski-Geleneksel/Dewres Sıleman; Bava Dıl
Şiir : Derleyen: Daimi Cengiz
Derleme : Kemal Kahraman

Cemé Qalxéru (Perda Bakıli)


Cemé ma cemé Qalxéru )2
Veng de vaze wayir béro)2
Toz reça xo ser nékero ) 2

Rew bé rew bé
Tew bé tew bé
Ez ve qurvané to wayiri

*

Cemé ma Cemé Dewreşi )2
Veng dame to, eve sawda weşi )2
Yimdadé made béro Ostaé Seré Deşi
Caré made bıreso Süwariyé Phoşta Heşi

Rew bé rew bé
Tew bé tew bé
Ez ve qurvané to wayiri

*
Koé to Bakıli koé berzo
İsé ma der-desto eve lerzo
Vaze béro qır-qotıké na zalımi vezo bıerzo)2

*
Heliyé to Bakıli heliyé bazo
Dür u nejdi cıre jüyo, zalalo
Vaze béro mare xevera de xére vazo)2

*
Koé to Bakili koo de şiao
Topé xo tey tewji biyağeo
Mane meke Qır warwao

Rew bé tew bé
Ez ve qurvané to wayiri

Kılame: Khan (Désim)
çhıme: Seyid Mahmut Yıldız
qeyde: Khan/ K. Kahraman
aredaoğ/aranje: Kemal Kahraman



 Kırklar Cemi (Türkçesi)


Cemimiz Kırklar cemidir
Seslenin, söyleyin sahip gelsin
İzlerini tozla kapatmasın

Tez gel, erken gel, çabuk gel
Ey kurban olduğum sen, sahibim

Cemimiz dervişler cemidir
Sesleniyoruz sana güzel sedayla, çagiriyoruz
İmdadımıza gelsin Duvarın Üstündeki Usta
Darımıza yetişsin Ayının Sırtındaki Süvari

Tez gel… Erken gel… Çabuk gel
Ey kurban olduğum sen, sahibim

Sen Büyük Babam´ın dağı yüksektir
İşimiz der-desttir, acildir
Söyleyin gelsin, bu zalimin zulmünü çıkarıp atsın


Sen Büyük Babam´ın Kartalı avcı´dır
Uzak yakın ona birdir; dupdurudur
Söyleyin gelsin, bize hayırlı bir haber söylesin


Sen Büyük Babam´ın Dağı bir kara dağdır
Topu her zaman için mevzili, kuruludur
Bahane etme kıratın yalınayaktır

Tez gel… Erken gel…Çabuk gel
Ey kurban olduğum sen, sahibim
Söz : Kılame: Khan (Désim)/ çhıme: Seyid Mahmut Yıldız
Müzik : Khan/ K. Kahraman
Şiir : Kılame: Khan-(Désim)/ çhıme: Seyid Mahmut Yıldız
Derleme : Kemal Kahraman