Balabanu / Balaban Aşireti

Miandonıke

Cano cano cano
Göyil mezal be ma nêdano
Ağaê ma Memed Ağaê Miyandonıko
Çar qawaxanê xo bırrneno,
Qolındê feqirê jê ma dano

Ezu kewtune karê demiryoliye
Rındeka mı nawa amê, şiye
Mı va, „Heqi kenê, mı raverdê“
Sari va „Bava Uşên, ayvo, ca verde“
Huy mı dest ra gına ve ware
Têla şiae mı de nêmende, pêre biye sıpiye

Vatoğ: Mazra Sılêmanu, Çê Keşki ra lazê Uşên Ağay Heqi (Hakkı Keskin)
Qese u qeyde: Uşênê Baba Dursınê Kosu (Hüseyin Dindar)

Foto: Veyve, laz u xanıma Memed Ağaê Miandonıke
Cano cano cano
Göyil mezal be ma nêdano
Ağaê ma Memed Ağaê Miyandonıko
Çar qawaxanê xo bırrneno,
Qolındê feqirê jê ma dano
Ezu kewtune karê demiryoliye
Rındeka mı nawa amê, şiye
Mı va, „Heqi kenê, mı raverdê“
Sari va „Bava Uşên, ayvo, ca verde“
Huy mı dest ra gına ve ware
Têla şiae mı de nêmende, pêre biye sıpiye
Vatoğ: Mazra Sılêmanu, Çê Keşki ra lazê Uşên Ağay Heqi (Hakkı Keskin)
Qese u qeyde: Uşênê Baba Dursınê Kosu (Hüseyin Dindar)
Foto: Veyve, laz u xanıma Memed Ağaê Miandonıke